Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố thông tin bán giải chấp chứng khoán của cổ đông nội bộ SVN

Công bố thông tin 14/02/2017    258

Chia sẻ

Tên khách hàng: NGUYỄN ĐỨC TIẾN

  • Cổ phiếu bị giải chấp: SVN
  • Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Solavina
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Đại diện công bố thông tin
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 100 cổ phần

Thời điểm bán giải chấp: ngày 14/02/2017

DMCA.com Protection Status