Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: CBTT Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2015

Công bố thông tin 24/04/2015    266

Chia sẻ

 

Kết quả hoạt động năm 2014

Công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông 2014 đề ra, cụ thể: doanh thu năm 2014 của VNDIRECT đạt 435,3 tỷ đồng tăng 65,7%, và lợi nhuận trước thuế đạt 192,4 tỷ đồng, tăng 44,6% so với năm 2013.

Năm 2014 VNDIRECT cũng đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công cho cổ đông là 54.999.165 cổ phiếu. Vốn điều lệ mới của Công ty là 1.549.981.650.000 đồng. VNDIRECT hiện là 1 trong 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

 

Kế hoạch hoạt động năm 2015

VNDIRECT cho rằng, lần đầu tiên sau 3 năm trong xu hướng đi lên, TTCK Việt Nam đứng trước giai đoạn kiểm định tính khả thi và bền vững của chất lượng quá trình tăng trưởng kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến năm 2015 là 6%, kỳ vọng thị trường không thể duy trì tốc độ tăng mạnh mẽ. Mức kỳ vọng hợp lý trong kịch bản bình thường là chỉ số VN-Index tăng trung bình 10% so với mức trung bình 2014, khoản biến động là 500 – 590 điểm và xu hướng chính là đi ngang theo chiều hướng xuống. Đây chính là cơ sở để VNDIRECT đặt kế hoạch doanh thu thuần 590,1 tỷ đồng – tăng 35,5% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế là 200,8 tỷ đồng – tăng 28%.

Về dịch vụ chứng khoán: Trong năm 2015, VNDIRECT tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động môi giới tại các chi nhánh, trong đó tập trung vào thị trường Hồ Chí Minh và thị trường Đà Nẵng. Bên cạnh đó VNDIRECT tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo hệ thống giao dịch ổn định, đơn giản, dễ sử dụng, tốc độ vượt trội. Đồng thời VNDIRECT cũng tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ bao gồm các sản phẩm tài chính, tiện ích giao dịch, trải nghiệm tư vấn trực tuyến và cả dịch vụ ủy thác quản lý tài sản.

Về hoạt động của Khối ngân hàng đầu tư: Đẩy mạnh chất lượng sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn của các Ngân hàng Đầu tư hàng đầu trên thế giới. Thắt chặt và phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức và định chế tài chính nước ngoài hàng đầu khu vực để thúc đẩy tìm kiếm các cơ hội kết nối vốn, trao đổi kinh nghiệm để có thể cung cấp các sản phẩm tài chính với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.

 

Kế hoạch phát hành trái phiếu và cổ phiếu

Đại hội cũng thông qua các tờ trình: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Chính sách thưởng kinh doanh cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt trong năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; phân phối lợi nhuận năm 2014; thay đổi niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX chuyển sang HOSE. Đại hội cũng thông qua tờ trình về phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu của công ty với tổng giá trị phát hành tối đa là 1000 tỷ đồng/năm; Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty; Thông qua đề nghị miễn nhiệm quyền thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS. Theo đó, ĐH đã nhận được đơn ứng cử của bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, sinh năm 1987, quốc tịch Việt Nam. Với việc đáp ứng đủ các yêu cầu và điều kiện để trở thành thành viên BKS, bà Hạnh đã trúng cử và trở thành thành viên BKS của VNDIRECT với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm 98,54% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Quý cổ đông vui lòng xem Nghị quyết Đại hội tại file đính kèm

DMCA.com Protection Status