Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: CBTT kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu PTM

Công bố thông tin 20/09/2016    331

Chia sẻ

I.     Tổ chức/cá nhân chào mua công khai:
1.    Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
2.    Tên giao dịch: HAXACO
3.    Vốn điều lệ: 111.161.690.000 đồng
4.    Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5.    Điện thoại: (08) 35120026            Fax: (08) 3512002
6.    Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày17/05/2000; Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 08/12/2015.
– Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:         Mã số:

STT Tên, ngành nghề kinh doanh Mã số
1

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Dịch vụ cứu hộ xe ô tô.

5229
2

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đóng mới thùng xe các loại; Sản xuất các chi tiết và phụ tùng cho xe có động cơ (trừ rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập cắt, gò, hàn sơn, tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện).

3099
3

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết: Đại lý mua bán xe ô tô

4511
4

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại ôtô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520
5

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết: đại lý mua bán phụ tùng các loại; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị chuyên ngành ôtô.

4530
6

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

4610
7

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)

4933
9

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810
10

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Thiết kế, cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ.

7410
11

Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

II.     Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM
III.     Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tổ chức chào mua đối với Công ty mục tiêu trước khi chào mua: 0 cổ phần
IV. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu chào mua: 4.200.000 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PTM
V.     Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua: 3.894.208 cổ phiếu
VI. Tỷ lệ mua cổ phần PTM từ mỗi cổ đông: 100% (do số cổ phần đăng ký chào mua lớn hơn số cổ phần đăng ký bán)
VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: 3.894.208 cổ phiếu tương đương 92,7% số lượng cổ phần lưu hành của PTM

DMCA.com Protection Status