Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014

Công bố thông tin 28/04/2014    242

Chia sẻ

 

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) xin công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 của công ty với nội dung như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

2. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

 

Chi tiết thông tin công bố theo file đính kèm.

DMCA.com Protection Status