Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính Quý 3_2013

Công bố thông tin 11/10/2013    176

Chia sẻ

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin công bố thông tin:

1. Báo cáo tài chính Quý 3.2013
2. Giải trình biến động lợi nhuận Quý 3.2013 so với cùng kỳ 2012
3. Công bố thông tin báo cáo tài chính Quy 3.2013 và giải trình biến động.
Toàn văn các báo cáo cụ thể theo file đính kèm.

DMCA.com Protection Status