Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính Q2 năm 2012

Công bố thông tin 16/07/2012    170

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin công bố Báo cáo tài chính Q2 năm 2012 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế theo file đính kèm dưới đây:

Trân trọng !

DMCA.com Protection Status