Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính Q2.2010

Công bố thông tin 16/07/2010    304

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 2/2010 của công ty, bao gồm:
(i) Bảng cân đối kế toán,
(ii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
(iii) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
(iv) Bản thuyết minh báo cáo tài chính, 

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính quý I/2010 được nêu trong tài liệu kèm theo.

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status