Hợp tác cùng phát triển

VND: Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Quyền Tổng Giám đốc

Hoạt động VNDirect 07/10/2010    304

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.

Nội dung chi tiết nêu tại file đính kèm.

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status