Hợp tác cùng phát triển

V/v thay đổi nhân sự VNDIRECT

Hoạt động VNDirect 10/02/2009    475

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo:

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới của Tập đoàn Đầu tư IPA, kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2009, Bà Nguyễn Ngọc Thanh sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VNDIRECT và chuyển sang phụ trách một dự án đầu tư mới quan trọng của Tập đoàn.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh sẽ vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị của VNDIRECT và phụ trách mảng Quan hệ đại chúng.

Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Công ty Chứng khoán VNDIRECT sẽ kiêm giữ chức Tổng Giám đốc và điều hành các công việc hàng ngày của công ty trong thời gian tới.

DMCA.com Protection Status