Hợp tác cùng phát triển

V/v quyền mua thêm cổ phần của CTCP Vận tải Dầu khí (Mã CK: PVT)

Hoạt động VNDirect 05/03/2009    814

Chia sẻ

Kính gửi Quý Khách hàng có Hợp đồng uỷ thác đầu tư Cổ phần PVT với VNDIRECT:

Theo thông báo số 1186/VTDK-KHĐT của Tổng công ty Cổ phần Vận tài Dầu khí về việc đóng tiền mua cổ phần tăng vốn PVT, VNDIRECT được mua thêm Cổ phần tương ứng với 0.89% tổng số cổ phần PVT đang sở hữu. Giá mua thêm là 10.000 đồng/cổ phần. VNDIRECT sẽ phân phối lại quyền mua thêm này cho các khách hàng có Hợp đồng uỷ thác đầu tư với VNDIRECT theo tỷ lệ tương ứng.

Khách hàng hiện đang có Hợp đồng ủy thác đầu tư PVT với VNDIRECT và có nhu cầu thực hiện quyền mua thêm nói trên, đồng thời chứng khoán hiện không cầm cố tại PVFC đề nghị đăng ký mua với VNDIRECT trước ngày 06/03/2009. Quá thời hạn trên mà khách hàng chưa đăng ký thì coi như từ chối quyền mua thêm này.

Các khách hàng đang cầm cố chứng khoán tại PVFC có thể liên hệ với PVFC để đăng ký quyền mua.

Thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.39410510 ext 4304, 2431

Trân trọng thông báo./.

DMCA.com Protection Status