Hợp tác cùng phát triển

Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên – KHCN – 120A

Tuyển dụng 29   |Ngày đăng: 23/11/2021   |Ngày hết hạn: 23/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Thái Nguyên   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5-6 năm

Ứng tuyển

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Phát triển định vị thương hiệu và năng lực phục vụ khách hàng của VNDIRECT tại địa bàn chi nhánh phụ trách. Đại diện công ty quản lý quan hệ khách hàng và quan hệ với cơ quan quản lý và cộng đồng khách hàng tại VNDIRECT.

BÁO CÁO CỒNG VIỆC CHO:

CEO hoặc người được ủy quyền

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ quản trị kinh doanh

 • Tham gia xây dựng hệ thống chiến lược và quản trị điều hành và bảo vệ kế hoạch kinh doanh hàng năm của chi nhánh
 • Lãnh đạo tổ chức thực thi kế hoạch chiến lược tại địa bàn chi nhánh theo mục tiêu đề ra
 • Hỗ trợ tuyển dụng và phát triển đội ngũ có đủ điều kiện về khung năng lực IPAM và hệ giá trị 4C, mong muốn tham gia cộng đồng làm nghề tài chính đầu tư chuyên nghiệp và chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh làm nghề cùng VNDIRECT.
 • Thực hiện Quan hệ công chúng theo kế hoạch và nguyên tắc của công ty
 • Thực hiện Quan hệ khách hàng
 • Thực hiện Quan hệ các cơ quan chức năng

2. Nhiệm vụ phát triển năng lực phục vụ khách hàng

 • Xây dựng các đơn vị SU (Service Units) được phê duyệt theo định hướng mục tiêu của VNDIRECT trong từng thời kỳ
 • Xây dựng đội ngũ hỗ trợ đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân sự tại địa phương

3. Nhiệm vụ phát triển năng lực kinh doanh Sản phẩm dịch vụ (SPDV)

 • Chủ động nắm bắt thị trường để xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, đối tượng khách hàng mục tiêu của Công ty ở địa bàn, đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm cho phù hợp với thị trưởng địa phương.
 • Xây dựng năng lực tư vấn khách hàng và tư vấn đầu tư theo tháp tài sản tại VNDIRECT
 • Xây dựng năng lực kinh doanh theo hành trình đầu tư DGO của Khách hàng tại VNDIRECT.

4. Nhiệm vụ kiểm soát chất lượng

 • Kiểm soát thực thi ngân sách hoạt động của chi nhánh hàng năm
 • Kiểm soát tuân thủ
 • Kiểm soát chất lượng tuyển dụng và rủi ro nhân sự

5. Nhiệm vụ gắn kết đội ngũ và văn hóa kinh doanh và chuẩn mực nhận diện thương hiệu của VNDIRECT

 • Hoạt động văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạt động CSR

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Năng lực vị trí:

 • Năng lực lãnh đạo đội ngũ
 • Tầm nhìn và tư duy chiến lược
 • Năng lực huấn luyện và dẫn dắt đội ngũ

2. Trình độ học vấn: 

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Tiếng Anh: tương đương IELTS: 5.5 / TOEFL: 6.0 / TOEIC: 660

3. Kinh nghiệm:

 • Có lý tưởng và kinh nghiệm làm nghề
 • Tối thiểu 05 năm làm việc ở các vị trí quản lý ở các vị trí lãnh đạo, ưu tiên trong linh vực ngân hàng và tài chính

4. Năng lực lõi và hệ giá trị yêu cầu:

Năng lực lõi IPAM:

 • Năng lực quan sát – Tôn trọng sự thật – Insights
 • Năng lực học tập – Đam mê học hỏi – Passion for excelence
 • Năng lực hành động – Dấn thân hành động – Atitude to action
 • Năng lực tập trung – Toàn tâm phụng sự – Mindflulness

Hệ giá trị 4C:

 • Conduct with integrity
 • Collective wisdom
 • Collaboration of services
 • Connection of values

QUYỀN LỢI

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
 • Đào tạo, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán
 • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi
 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
 • Nghỉ phép 12 – 15 ngày/năm
 • Có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24
Ứng tuyển ngay

Vị trí tuyển dụng tương tự

Chuyên viên Thiết kế chương trình và nội dung đào tạo – HCD – 102A

Tuyển dụng 71   |Ngày đăng: 29/11/2021   |Ngày hết hạn: 29/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 - 5 năm

Chuyên gia Elearning – L&D – 74A

Tuyển dụng 125   |Ngày đăng: 24/11/2021   |Ngày hết hạn: 24/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên gia   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân viên lái xe – VTS – 122A

Tuyển dụng 43   |Ngày đăng: 24/11/2021   |Ngày hết hạn: 24/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm