Góp ý cho VNDIRECT

Chuyên viên phát triển sản phẩm phái sinh

Tuyển dụng 238   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Trên 2 năm

Ứng tuyển

VAI TRÒ / ROLES

Xây dựng và hoàn thiện tài liệu thiết kế và vận hành các sản phẩm chứng khoán phái sinh (chứng quyền, ETF..)

Xây dựng và phát triển các mô hình tính toán và định giá các sản phẩm phái sinh (chứng quyền có bảo đảm, ETF…)

Xây dựng các chiến lược giao dịch, chiến lược hedging, chiến lược Market Making và các chiến lược khác nhằm  đảm bảo nhu cầu quản trị cho sản phẩm.

Xây dựng các hệ thống phục vụ việc thực hiện các chiến lược giao dịch chứng khoán phái sinh.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và hoàn thiện tài liệu thiết kế và vận hành các sản phẩm chứng khoán phái sinh (chứng quyền, ETF..)

 • Xây dựng tài liệu, quy tìrnh phục vụ cho việc triển khai các sản phẩm chứng khoán phái sinh.
 • Nhận diện và quản lý rủi ro trong vận hành,  kinh doanh sản phẩm.
 • Đưa ra các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng kinh doanh sản phẩm.

2. Xây dựng các mô hình định giá sản phẩm và thực hiện các chiến lược giao dịch

 • Nghiên cứu, xây dựng các mô hình định giá phục vụ cho việc phân phối sản phẩm.
 • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược giao dịch hedging cho các sản phẩm cần phòng ngừa rủi ro
 • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược market making cho các sản phẩm phái sinh
 • Mô hình hóa, lượng hóa các chiến lược đã nghiên cứu và kiểm định (backtest).
 • Thường xuyên cập nhật, tối ưu các chiến lược

3. Phát triển hệ thống phục vụ cho giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh.

Yêu cầu trình độ:

  • Tốt nghiệp đại học các ngành chuyên về tự nhiên như Toán, CNTT, Vật Lý…
  • Giỏi Toán và Tin Học, lập trình thành thạo.
  • Ưu tiên có kiến thức sâu về ngôn ngữ lập trình Python
  • Có đam mê đối với lĩnh vực tài chính và mong muốn tiến xa trong ngành tài chính định lượng.
  • Biết sử dụng các phương pháp giải tích số (Numerical Analysis) để tính toán.
  • Có kiến thức các mô hình định giá như Black-Scholes, Modern Portfolio Theory… là một lợi thế
  • Trình độ tiếng Anh tốt
Ứng tuyển ngay

Vị trí tuyển dụng tương tự

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tiền tệ

Tuyển dụng 92   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản nợ có (ALM Senior Officer)

Tuyển dụng 199   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 07/11/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Chuyên viên phát triển kinh doanh Khối FI và TTQT

Tuyển dụng 75   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm