Góp ý cho VNDIRECT

Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Tuyển dụng 43   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 3-4 năm

Ứng tuyển

Mô Tả Công Việc:

Chịu trách nhiệm  thiết kế, xây dựng và hỗ trợ chào bán sản phẩm quản lý dòng tiền (cash management) cho khách hàng Doanh nghiệp.

Thiết kế, xây dựng các cấu trúc và các sản phẩm quản lý nguồn vốn (cash management) với khách hàng Doanh nghiệp phù hợp nhằm nâng cao năng lực quản lý bảng cân đối (balance sheet) của khách hàng:

  • Thiết kế sản phẩm và cấu trúc sản phẩm chung, truyền thông với bộ phận quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  • Phân tích và dự phóng cân đối tài sản – nguồn vốn của  khách hàng doanh nghiệp (cấu trúc vốn, cấu trúc tài sản, dòng tiền,…), đánh giá cơ hội, rủi ro của khách hàng trong tương lai.
  • Thiết kế các cấu trúc sản phẩm cụ thể phù hợp với nhu cầu của từng đối tác: lập báo cáo phân tích khách hàng + thiết kế, may đo sản phầm phù hợp với khách hàng doanh nghiệp bao gồm giái pháp tối ưu hóa nguồn vốn, cung cấp các kênh tài sản theo khẩu vị rủi ro, quản lý rủi ro thanh khoản, quan hệ với các tổ chức tín dụng, …
  • Phối hợp cùng bộ phận quan hệ khách hàng thực hiện chào bán sản phẩm để chào gói các tài sản nợ – tài sản có nhằm tối ưu bảng cân đối kế toán (cân bằng giữa hiệu quả và rủi ro) của khách hàng.
  • Xây dựng nền tảng hệ thống quản trị dòng tiền (platform) cung ứng khác hàng.

Hỗ trợ Ủy ban ALCO (UB ALCO) thực hiện đề xuất cơ cấu tài sản nợ, tài sản có để tối ưu hiệu quả bảng cân đối kế toán phù hợp với điều kiện thị trường, quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị rủi ro của công ty

  • Báo cáo, lấy ý kiến UB ALCO định kỳ về (i) tình hình thị trường so với dự báo (ii) trạng thái tài sản nợ, Tài sản có, các trạng thái rủi ro (iii) đề xuất cơ cấu tài sản nợ, tài sản có kỳ tiếp theo, phân bổ vốn chủ sở hữu và vốn vay cho các đơn vị kinh doanh, (iv) tiến độ triển khai các chỉ đạo, quyết định khác của UB ALCO
  • Phối hợp với các đơn vị triển khai các chỉ đạo, quyết định của UB ALCO

Xây dựng chính sách, quy định, công cụ, quy trình nghiệp vụ, hệ thống, ứng dụng công nghệ trong lưu trữ dữ liệu, báo cáo phục vụ công tác quản lý TSN, TSC.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

Yêu cầu công việc:

  • Trình độ đai học/thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh Doanh. Ưu tiên CFA, FRM, CPA, ACCA.
  • Tối thiểu 4 năm làm việc trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực nguồn vốn, quản lý tài sản nợ- tài sản có, quản trị rủi ro, kiểm toán Doanh nghiệp, quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
  • Tư duy logic, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.
Ứng tuyển ngay

Vị trí tuyển dụng tương tự

IT Helpdesk

Tuyển dụng 84   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Chuyên viên phân tích dữ liệu – Data Analyst

Tuyển dụng 657   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Chuyên viên quản lý chất lượng công nghệ thông tin – QA

Tuyển dụng 61   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên