Góp ý cho VNDIRECT

Chuyên viên BackOffice nguồn vốn

Tuyển dụng 268   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2

Ứng tuyển

Mô Tả Công Việc

 • Hỗ trợ các giao dịch tiền gửi, tiền vay, cầm cố, phong tỏa, mua bán hẳn, mua bán kỳ hạn (Repo) Giấy tờ có giá là Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi với các Tổ chức tín dụng;Trái phiếu chính quyền địa phương.
 • Tiếp nhận phương án kinh doanh do của bộ phận kinh doanh (FO) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đàm phán, thống nhất và ký kết các hợp đồng với khách hàng;
 • Trao đổi và đôn đốc đối tác/ khách hàng chuyển tiền và hoàn tất các thủ tục đối chiếu tiền đi/về liên quan đến giao dịch;
 • Quản lý, lưu trữ/bàn giao/nhận gửi/gửi toàn bộ các hợp đồng giao dịch phát sinh; lưu trữ các hồ sơ pháp lý cần thiết của khách hàng;Lưu trữ các mẫu hợp đồng phục vụ hoạt động kinh doanh;
 • Thực việc soạn thảo, kiểm soát Hợp đồng và các Phụ lục liên quan (Mua bán chuyển nhượng GTCG), phối hợp cùng Ban Pháp chế để soạn thảo và kiểm soát các Hợp đồng, các phụ lục, văn bản kèm theo (nếu có) phù hợp với phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Thực hiện kiểm soát giải ngân khoản đầu tư, sau khi hợp đồng đã được đơn vị đầu mối ký kết với khách hàng
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng các giao dịch phòng thực hiện
 • Theo dõi công nợ thu phí đối tác sau mỗi giao dịch
 • Theo dõi và Lập Báo cáo giao dịch đến hạn để thực hiện các giao dịch có liên quan trong ngày;
 • Kiểm tra, hạch toán và xây dựng các báo cáo đánh giá, tổng hợp định kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh Nguồn vốn phù hợp với quy định của công ty và chế độ kế toán hiện hành
 • Tham gia xây dựng quy trình vận hành, phối hợp, hướng dẫn tác nghiệp liên quan đến các giao dịch của Nguồn vốn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, CPA, có kiến thức chung về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính Việt Nam
 • Có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm về thị trường tiền tệ, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và các sản phẩm cấu trúc; nắm bắt được các cơ chế, quy định quản lý của cơ quan quản lý về thị trường trái phiếu, chứng khoán Việt nam hiện nay;
 • Có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán tốt.
 • Tiếng Anh đọc viết thành thạo (tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 690 trở lên)
Ứng tuyển ngay

Vị trí tuyển dụng tương tự

Nhân viên Thiết kế đồ họa

Tuyển dụng 33   |Ngày đăng: 10/02/2020   |Ngày hết hạn: 10/03/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Phòng Marketing   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Chuyên viên Tuyển dụng

Tuyển dụng 29   |Ngày đăng: 10/02/2020   |Ngày hết hạn: 10/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nhân sự   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 3 - 5 Năm

Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụng 44   |Ngày đăng: 04/02/2020   |Ngày hết hạn: 04/03/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 năm