ĐẲNG CẤP DOANH NGHIỆP

SỬ DỤNG NGAY

Công cụ tối ưu hỗ trợ phân tích cơ bản

MỞ TÀI KHOẢN

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Đánh giá nhanh thông tin cơ bản của doanh nghiệp

THÔNG TIN TỔNG HỢP

Phân tích hầu hết những chỉ số tài chính thông dụng của doanh nghiệp

DỄ DÀNG TIẾP CẬN

Công cụ hoàn toàn miễn phí cho mọi nhà đầu tư

SÀNG LỌC CỔ PHIẾU

Chọn lọc những cổ phiếu theo tiêu chí mong muốn của nhà đầu tư

TRỰC QUAN

Sử dụng biểu đồ minh họa với các chỉ số phân tích

Tham khảo 5 khía canh: Định giá, Khả năng sinh lời, Sức khỏe tài chính, Tăng trưởng, Cổ tức của doanh nghiệp

BƯỚC 4

* Trong trường hợp cần hiểu chi tiết ý nghĩa các chỉ số, ấn “Tìm hiểu thêm” phía dưới
* Ở mỗi khía cạnh, công cụ chấm điểm doanh nghiệp qua 6 tiêu chí. Di chuột đến các hình tròn để biết chi tiết hơn về tiêu chí đó. Dấu tick màu xanh thể hiện các tiêu chí mà doanh nghiệp đạt được. 

Trong mục Tìm kiếm, gõ mã cổ phiếu của doanh nghiệp 

BƯỚC 3

* Hiện tại, công cụ chưa hỗ trợ những mã cổ phiếu trên sàn UPCoM

CÁCH SỬ DỤNG & ĐỌC THÔNG TIN

Truy cập Bảng giá PROTRADE của VNDIRECT

BƯỚC 1

Chọn Công cụ Phân tích - Đẳng cấp doanh nghiệp

BƯỚC 2

Nếu có nhu cầu sàng lọc mã cổ phiếu theo số điểm mong muốn, trong mục Bộ lọc, ghi số điểm mong muốn tối thiểu (số điểm từ 1- 6 tương ứng với số tiêu chí đạt được) và bấm Lọc.
VD: Định giá >= 2 nghĩa là trong phần Định giá, doanh nghiệp phải đạt ít nhất 2 tiêu chí. 

BƯỚC 5

5 KHÍA CẠNH PHÂN TÍCH

ĐỊNH GIÁ

Cho thấy doanh nghiệp đang được định giá cao hay thấp so với giá trị nội tại, so với ngành và thị trường chung
P/E trailing so với mặt bằng ngành
P/E trailing so với thị trường chung

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Cho thấy khả năng sinh lời cao hay thấp, so với ngành như thế nào và có vượt lãi suất tiết kiệm hay không
ROE so với hơn lãi suất tiết kiệm
ROE có/không thuộc top 50 doanh nghiệp có ROE cao nhất
ROE hiện tại so với mặt bằng ngành
ROA hiện tại so với mặt bằng ngành

SỨC KHỎE TÀI CHÍNH

Cho thấy doanh nghiệp có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và cơ cấu vốn có cân đối hay không
Giá trị tài sản ngắn hạn so với vay nợ ngắn hạn cùng kỳ
Giá trị tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn cùng kỳ
Tỷ suất nợ vay trên VCSH so với cùng kỳ 3 năm
EBIT 4 quý so với chi phí lãi vay cùng kỳ

TĂNG TRƯỞNG

Cho thấy doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững và có khả năng hoàn thành kế hoạch năm hay không
EPS 3 năm liên tiếp
Tăng trưởng EPS năm gần nhất so với mặt bằng ngành
Tăng trưởng EPS năm gần nhất ~ tốc độ tăng TB 3 năm trước
Kế hoạch lợi nhuận năm nay so với lợi nhuận năm trước

CỔ TỨC

Cho thấy doanh nghiệp có chính sách trả cổ tức đều đặn và có mức trả hấp dẫn hay không
Doanh nghiệp từng/không chi trả cổ tức trong 3 năm qua
Doanh nghiệp có/không trả cổ tức liên tục trong 3 năm qua
Tỷ suất cổ tức hiện tại so với lãi suất tiết kiệm
Tỷ suất cổ tức hiện tại so với năm trước
P/B trailing so với mặt bằng ngành
P/B trailing so với thị trường chung
Tỷ lệ tổng nợ trên Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ tổng thặng dư, các quỹ và lợi nhuận giữ lại trên VCSH so với tỷ lệ của ngành
Khả năng hoàn thành kế hoạch năm
Tỷ suất cổ tức hiện tại so với mặt bằng ngành
P/B trailing cao hơn/thấp hơn 1
PEG 3 năm
Biên lợi nhuận 4 quý so với biên lợi nhuận gộp ngành
Biên lợi nhuận sau thuế 4 quý so với mặt bằng ngành
Doanh nghiệp có/không nằm trong top 25 doanh nghiệp chi trả cổ tức cao nhất
Lợi nhuận giữ lại trên Vốn chủ sở hữu qua 3 năm

Những nội dung trong trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho khách hàng và không chứa bất kỳ yếu tố nào mang tính chất mời, chào, tư vấn mua/bán, hứa hẹn lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào trái pháp luật đối với bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong trang.

VNDIRECT được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc liên quan đến việc tham khảo, sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang dưới bất kỳ hình thức nào và vào bất kỳ thời điểm nào.

Ngày xuất bản: 23/11/2018