Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về việc đáo hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành Nước DNP

Tin tức VNDIRECT 11/08/2023    2146

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo tới Người sở hữu trái phiếu (NSHTP) thông tin liên quan đến việc thanh toán gốc và lãi các mã trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành Nước DNP phát hành. 

1. Thông tin trái phiếu: 

– Mã trái phiếu 

DPW202001, DPW202002, DPW202003, DPW202004,  

DPW202005, DPW202006 

– Kỳ hạn 

03 năm 

– Ngày phát hành 

31/08/2020 

– Ngày đáo hạn 

– Lãi suất kỳ này 

31/08/2023 

11%/năm 

– Kỳ tính lãi 

28/02/2023 – 31/08/2023 

  

2. Ngày chốt danh sách NSHTP và ngày thanh toán:           

– Ngày chốt danh sách NSHTP: 22/08/2023 

– Ngày thanh toán: 31/08/2023 

VNDIRECT thông báo để NSHTP nắm được thông tin. 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409 hoặc email support@vndirect.com.vn để được hỗ trợ.

DMCA.com Protection Status