Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO Mua lại Trái phiếu trước hạn của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh

Tin tức VNDIRECT 23/09/2021    1047

Chia sẻ

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng thời là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, trân trọng thông báo tới Người sở hữu Trái phiếu DXG2020 – bao gồm các Mã trái phiếu DXG202002; DXG202003; DXG202004; DXG202005; DXG202006; DXG202007 và DXG202008, của Tổ chức Phát hành là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh v/v Tổ Chức Phát Hành mua lại trái phiếu trước hạn theo như quy định trong Bản Công Bố Thông Tin.

Nội dung chính v/v Mua lại trái phiếu trước hạn được nêu cụ thể trong Công văn của TCPH và Thông báo của VNDIRECT, Quý Nhà đầu tư có thể tham khảo tại đây:

Trân trọng cảm ơn!

DMCA.com Protection Status