Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP

Tin tức VNDIRECT 21/04/2022    122

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”), với tư cách là Đại diện người sở hữu trái phiếu thay mặt Tổ chức phát hành (“TCPH”) thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu (“NSHTP”) các mã DPW202001; DPW202002; DPW202003; DPW202004; DPW202005; DPW202006 (“Các Trái Phiếu”) của Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP về việc: Thay đổi tài sản bảo đảm (TSBĐ) của Các Trái Phiếu.

  • Tài sản ban đầu: 13.329.900 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
  • Tài sản thay đổi:  2.050.323 Cổ phiếu  Công ty cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm và 1.860.465 Cổ phiếu Công ty cổ phần Bình Hiệp.
  • Sau khi thực hiện thay đổi TSĐB, giá trị TSBĐ của Các Trái Phiếu đạt 178,35% tổng giá trị mệnh giá các trái phiếu lưu hành, cao hơn mức ban đầu (169,31%) và cao hơn mức giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu (150%), phù hợp với quy định tại văn kiện trái phiếu.

VNDIRECT thông báo nghị quyết về việc thay đổi TSBĐ của Các Trái Phiếu như trên sau khi đã hoàn tất lấy ý kiến NSHTP.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại tài liệu dưới đây:

·         Nghị quyết mã DPW202001.

·         Nghị quyết mã DPW202002.

·         Nghị quyết mã DPW202003.

·         Nghị quyết mã DPW202004.

·         Nghị quyết mã DPW202005.

·         Nghị quyết mã DPW202006.

·         Xem thêm thông báo về việc lấy ý kiến NSHTP.

DMCA.com Protection Status