Hợp tác cùng phát triển

Hiểu đúng về HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Tin tức VNDIRECT 05/05/2021    12381

Chia sẻ

Một trong các nghiệp vụ của công ty chứng khoán, nhằm giúp Nhà đầu tư tối ưu nguồn vốn.

Hỗ trợ lãi suất là một loại nghiệp vụ thuộc dịch vụ quản lý tài khoản chứng khoán mà trong đó ng ty chứng khoán với vai trò là định chế quản lý số dư tiền trên tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư, thực hiện quản lý tiền và thu xếp gửi số tiền này tại các ngân hàng để tối ưu lãi suất tiền gửi theo các kỳ hạn khác nhau theo nhu cầu của Nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể hiểu đúng về bản chất của Hỗ trợ lãi suất thông qua các thông tin đơn giản và dễ hiểu trong infographic dưới đây

DMCA.com Protection Status