Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (SSE Service Desk)

Tuyển dụng 583   |Ngày đăng: 19/03/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 1

Ứng tuyển

Chuyên Viên Huấn Luyện Sức Khỏe Tài Chính Tập Sự – FHC Trainee

Tuyển dụng 389   |Ngày đăng: 19/03/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 820   |Phòng ban: Khối Phân tích/ Research Section   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Ứng tuyển

Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu (Senior Bond Trader)

Tuyển dụng 380   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển