Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên nghiệp vụ Chứng khoán

Tuyển dụng 395   |Ngày đăng: 05/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: 6,000,000 - 11,000,000   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Hà Nội

Tuyển dụng 1555   |Ngày đăng: 24/12/2020   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Vinh, Nam Định, Đà Nẵng

Tuyển dụng 618   |Ngày đăng: 07/12/2020   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (SSE Service Desk)

Tuyển dụng 379   |Ngày đăng: 07/12/2020   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 1

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (SSE Sale Desk)

Tuyển dụng 1606   |Ngày đăng: 07/12/2020   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Huấn Luyện Sức Khỏe Tài Chính Tập Sự – FHC Trainee

Tuyển dụng 344   |Ngày đăng: 07/12/2020   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Giám đốc Quan hệ Khách Hàng Ưu Tiên

Tuyển dụng 51   |Ngày đăng: 01/12/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 5 -6 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Đầu Tư (CSA – Client Service Advisory)

Tuyển dụng 425   |Ngày đăng: 23/11/2020   |Ngày hết hạn: 31/01/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 1

Ứng tuyển

Chánh văn phòng – Tập đoàn IPA

Tuyển dụng 161   |Ngày đăng: 23/11/2020   |Ngày hết hạn: 20/11/2021   |Phòng ban: Tập đoàn IPA   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Quản lý   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 - 7 Năm

Ứng tuyển