Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên phát triển sản phẩm trái phiếu

Tuyển dụng 736   |Ngày đăng: 12/11/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội

Ứng tuyển

Chuyên viên quan hệ Khách Hàng Ưu Tiên

Tuyển dụng 310   |Ngày đăng: 15/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Phân tích Cao cấp

Tuyển dụng 588   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Fulltime   |Kinh nghiệm: > 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển kinh doanh Khối FI và TTQT

Tuyển dụng 374   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tiền tệ

Tuyển dụng 551   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên giao dịch Chứng khoán (Propriety Trader)

Tuyển dụng 627   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 2

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích cổ phiếu

Tuyển dụng 654   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích đầu tư_Investment Officer

Tuyển dụng 247   |Ngày đăng: 10/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Wealth Advisor   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 819   |Ngày đăng: 08/06/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển