Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Chi nhánh Nam Định

Tuyển dụng 141   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Nam Định   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán (Môi giới) – Chi nhánh Nam Định

Tuyển dụng 177   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Nam Định   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Chi nhánh Vinh

Tuyển dụng 71   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Trên 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán (Môi giới) – Chi nhánh Vinh

Tuyển dụng 47   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (SSE) – Chi nhánh Vinh

Tuyển dụng 71   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (SSE Sale Desk)

Tuyển dụng 2188   |Ngày đăng: 19/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên Gia Huấn Luyện Sức khỏe Tài Chính (FHC)

Tuyển dụng 387   |Ngày đăng: 19/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên Cao cấp   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Trên 3 năm

Ứng tuyển

Cán bộ nguồn khối vận hành

Tuyển dụng 691   |Ngày đăng: 19/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: 6,000,000 - 11,000,000   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Tập sự Tư vấn Đầu tư (AE)

Tuyển dụng 1414   |Ngày đăng: 19/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Full-Time   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Ứng tuyển