Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tiền tệ

Tuyển dụng 294   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản nợ có (ALM Senior Officer)

Tuyển dụng 291   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 07/11/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển kinh doanh Khối FI và TTQT

Tuyển dụng 162   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Tuyển dụng 68   |Ngày đăng: 03/09/2020   |Ngày hết hạn: 03/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Manager   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 10 năm

Ứng tuyển

Giám đốc Sản phẩm Ngân hàng Đầu tư

Tuyển dụng 74   |Ngày đăng: 03/09/2020   |Ngày hết hạn: 03/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Manager   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 10 năm

Ứng tuyển

Giám đốc Ngân hàng Đầu tư

Tuyển dụng 97   |Ngày đăng: 03/09/2020   |Ngày hết hạn: 03/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Investment Banking   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Manager   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 15

Ứng tuyển

Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng 98   |Ngày đăng: 31/08/2020   |Ngày hết hạn: 30/09/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên kiểm thử phần mềm – Tester

Tuyển dụng 375   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 30/09/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Graphic Designer & Video Editor – Chuyên viên thiết kế đồ họa và dàn dựng Video

Tuyển dụng 196   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Wealth Advisor   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Trên 2 năm

Ứng tuyển