Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Product Marketing

Tuyển dụng 214   |Ngày đăng: 14/05/2020   |Ngày hết hạn: 30/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 2-4

Ứng tuyển

Chuyên viên Kiểm soát Tuân thủ

Tuyển dụng 166   |Ngày đăng: 11/05/2020   |Ngày hết hạn: 30/06/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 3-5

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển và kinh doanh sản phẩm giao dịch phái sinh

Tuyển dụng 263   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên sản phẩm tài chính (Dmargin)

Tuyển dụng 256   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển và kinh doanh sản phẩm giao dịch Cơ sở

Tuyển dụng 205   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Lương thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 Năm

Ứng tuyển

Giám đốc tài chính kế toán

Tuyển dụng 249   |Ngày đăng: 03/03/2020   |Ngày hết hạn: 06/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 10 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng phòng Nhân sự – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tuyển dụng 214   |Ngày đăng: 19/02/2020   |Ngày hết hạn: 04/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 8 - 10 năm

Ứng tuyển

Relationship Manager – Financial Institutions

Tuyển dụng 307   |Ngày đăng: 19/02/2020   |Ngày hết hạn: 04/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2-3 Năm

Ứng tuyển

Nhân viên Thiết kế đồ họa

Tuyển dụng 398   |Ngày đăng: 10/02/2020   |Ngày hết hạn: 10/03/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển