Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Cán bộ nguồn Khối Vận hành

Tuyển dụng 118   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Java Backend Developer

Tuyển dụng 110   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên IT (Fresher/ Junior)

Tuyển dụng 57   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 152   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS)

Tuyển dụng 53   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

DevOps Engineer

Tuyển dụng 52   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Hà Nội

Tuyển dụng 532   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 30/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Wealth Advisor   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time

Ứng tuyển

Chuyên viên Phân tích Cao cấp

Tuyển dụng 350   |Ngày đăng: 01/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Fulltime   |Kinh nghiệm: > 5 năm

Ứng tuyển

Kế toán nội bộ

Tuyển dụng 98   |Ngày đăng: 28/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 6 tháng trở lên

Ứng tuyển