Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên đảm bảo chất lượng quy trình phát triển phần mềm – PQA

Tuyển dụng 202   |Ngày đăng: 02/07/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

DevOps Engineer

Tuyển dụng 339   |Ngày đăng: 01/07/2020   |Ngày hết hạn: 16/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Java Backend Developer

Tuyển dụng 272   |Ngày đăng: 01/07/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 560   |Ngày đăng: 01/07/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Test Leader/ Senior Test (Automation)

Tuyển dụng 185   |Ngày đăng: 01/07/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Giao dịch Trái Phiếu (Bond Dealer)

Tuyển dụng 599   |Ngày đăng: 26/06/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức

Ứng tuyển

Human Resource Business Partner

Tuyển dụng 176   |Ngày đăng: 18/06/2020   |Ngày hết hạn: 17/07/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 519   |Ngày đăng: 08/06/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ đầu tư – CN.HCM

Tuyển dụng 1632   |Ngày đăng: 01/06/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: 5,000,000 - 18,000,000 VNĐ   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển