Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên đào tạo

Tuyển dụng 208   |Ngày đăng: 29/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Nhân sự (xây dựng KPI, Hà Nội)

Tuyển dụng 124   |Ngày đăng: 24/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 3 - 5 năm

Ứng tuyển

Sale & Service Excellence

Tuyển dụng 278   |Ngày đăng: 22/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụng 211   |Ngày đăng: 11/10/2019   |Ngày hết hạn: 11/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 6 Năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Tư vấn đầu tư tài chính

Tuyển dụng 192   |Ngày đăng: 07/10/2019   |Ngày hết hạn: 06/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 2 Năm

Ứng tuyển

React Native Developer (iOS, Android)

Tuyển dụng 78   |Ngày đăng: 02/10/2019   |Ngày hết hạn: 01/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 4 năm

Ứng tuyển

Relationship Manager – Financial Institutions

Tuyển dụng 61   |Ngày đăng: 18/06/2019   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Chăm sóc và Quản lý tài sản cá nhân – HCM

Tuyển dụng 341   |Ngày đăng: 12/06/2019   |Mức lương: 6,000,000 - 13,000,000 VNĐ   |Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Mới tốt nghiệp   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ứng tuyển