Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên vận hành ứng dụng

Tuyển dụng 178   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng nhóm phát triển phần mềm – Technical Team Leader (Java)

Tuyển dụng 37   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng nhóm   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên/ trưởng nhóm phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS)

Tuyển dụng 38   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và trưởng nhóm   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Mobile Developer (React Native)

Tuyển dụng 16   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Data Engineer

Tuyển dụng 249   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán (Môi giới) – Chi nhánh Đà Nẵng

Tuyển dụng 646   |Ngày đăng: 29/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Đà Nẵng   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Chi nhánh Đà Nẵng

Tuyển dụng 412   |Ngày đăng: 29/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa Thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Đà Nẵng   |Cấp bậc: Chuyên Viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên Viên Giao Dịch Trái Phiếu

Tuyển dụng 63   |Ngày đăng: 29/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Kinh nghiệm: 2-3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (SSE) – Chi nhánh Nam Định

Tuyển dụng 127   |Ngày đăng: 25/03/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Nam Định   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển