Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tiền tệ

Tuyển dụng 1094   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển kinh doanh Khối FI và TTQT

Tuyển dụng 829   |Ngày đăng: 16/09/2020   |Ngày hết hạn: 31/10/2020   |Phòng ban: Định chế tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên giao dịch Chứng khoán (Propriety Trader)

Tuyển dụng 1158   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 2

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích cổ phiếu

Tuyển dụng 1416   |Ngày đăng: 27/08/2020   |Ngày hết hạn: 26/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 1252   |Ngày đăng: 08/06/2020   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng (SSE Service Desk)

Tuyển dụng 1048   |Ngày đăng: 19/03/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: 1

Ứng tuyển

Chuyên Viên Huấn Luyện Sức Khỏe Tài Chính Tập Sự – FHC Trainee

Tuyển dụng 737   |Ngày đăng: 19/03/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 1215   |Phòng ban: Khối Phân tích/ Research Section   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Ứng tuyển

Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu (Senior Bond Trader)

Tuyển dụng 740   |Ngày hết hạn: 31/07/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển