Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên Viên Đầu Tư Vốn Cổ Phần

Tuyển dụng 38   |Ngày đăng: 17/06/2021   |Ngày hết hạn: 17/08/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Quay Dựng (Video Editor)

Tuyển dụng 18   |Ngày đăng: 17/06/2021   |Ngày hết hạn: 17/07/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Quản Lý Dịch Vụ Sản Phẩm

Tuyển dụng 99   |Ngày đăng: 14/06/2021   |Ngày hết hạn: 14/07/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Vận hành   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm

Ứng tuyển

Big Data Technical Lead

Tuyển dụng 227   |Ngày đăng: 09/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng nhóm   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing – dự án DHomes

Tuyển dụng 225   |Ngày đăng: 02/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản lý mạng lưới phát triển BĐS – dự án DHomes

Tuyển dụng 237   |Ngày đăng: 02/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Tập đoàn IPA   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Backend Developer (Java)

Tuyển dụng 287   |Ngày đăng: 01/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 866   |Ngày đăng: 01/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

DevOps Engineer

Tuyển dụng 528   |Ngày đăng: 01/06/2021   |Ngày hết hạn: 30/06/2021   |Mức lương: Từ 15M đến 30M   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển