Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Nhân viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) (Fresher)

Tuyển dụng 160   |Ngày đăng: 30/10/2019   |Ngày hết hạn: 29/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Mới tốt nghiệp   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing

Tuyển dụng 81   |Ngày đăng: 29/10/2019   |Ngày hết hạn: 23/12/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing (Công ty thực phẩm Homefood – Công ty thành viên)

Tuyển dụng 51   |Ngày đăng: 29/10/2019   |Ngày hết hạn: 23/12/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên đào tạo

Tuyển dụng 51   |Ngày đăng: 29/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Nhân sự (xây dựng KPI, Hà Nội)

Tuyển dụng 62   |Ngày đăng: 24/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 3 - 5 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Đào tạo

Tuyển dụng 91   |Ngày đăng: 24/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 - 10 năm

Ứng tuyển

UI Designer

Tuyển dụng 44   |Ngày đăng: 23/10/2019   |Ngày hết hạn: 22/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức

Ứng tuyển

Sale & Service Excellence

Tuyển dụng 122   |Ngày đăng: 22/10/2019   |Ngày hết hạn: 30/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụng 51   |Ngày đăng: 11/10/2019   |Ngày hết hạn: 11/11/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 6 Năm

Ứng tuyển