Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Phái sinh

Tuyển dụng 62   |Ngày đăng: 14/01/2020   |Ngày hết hạn: 03/03/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng kĩ thuật tòa nhà kiêm xây dựng cơ bản

Tuyển dụng 22   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Tập đoàn IPA   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm đầu tư

Tuyển dụng 42   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: IPAAM   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng phòng phát triển kinh doanh

Tuyển dụng 30   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Wealth Advisor   |Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên quản lý thanh khoản

Tuyển dụng 36   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản trị rủi ro – Khối Thị trường Vốn

Tuyển dụng 31   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 5 Năm

Ứng tuyển

Chuyên viên BackOffice nguồn vốn

Tuyển dụng 85   |Ngày đăng: 10/01/2020   |Ngày hết hạn: 29/02/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2

Ứng tuyển

Institutional Equity Sales

Tuyển dụng 86   |Ngày đăng: 09/01/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 5 Năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing

Tuyển dụng 214   |Ngày đăng: 29/10/2019   |Ngày hết hạn: 23/12/2019   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Phòng Marketing   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 3 năm

Ứng tuyển