Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS)

Tuyển dụng 236   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp phân tích dữ liệu – Senior Data Analyst

Tuyển dụng 5   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Java Backend Developer

Tuyển dụng 3   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 7   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

DevOps Engineer

Tuyển dụng 4   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thảo thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên vận hành ứng dụng

Tuyển dụng 143   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng nhóm phát triển phần mềm – Technical Leader

Tuyển dụng 84   |Ngày đăng: 01/02/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng nhóm   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Tập sự Tư vấn Đầu tư (AE)

Tuyển dụng 96   |Ngày đăng: 25/01/2021   |Ngày hết hạn: 24/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Full-Time   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Ứng tuyển

Thực tập sinh Phòng Nghiệp vụ – HO

Tuyển dụng 77   |Ngày đăng: 22/01/2021   |Ngày hết hạn: 28/02/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Full-Time

Ứng tuyển