Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Senior Research Analyst

Tuyển dụng 2   |Ngày đăng: 07/04/2020   |Ngày hết hạn: 25/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển và kinh doanh sản phẩm giao dịch phái sinh

Tuyển dụng 19   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên sản phẩm tài chính (Dmargin)

Tuyển dụng 18   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển và kinh doanh sản phẩm giao dịch Cơ sở

Tuyển dụng 16   |Ngày đăng: 03/04/2020   |Ngày hết hạn: 20/05/2020   |Mức lương: Lương thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 - 5 Năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư Tài chính (Wealth Advisory Manager)

Tuyển dụng 125   |Ngày đăng: 16/03/2020   |Ngày hết hạn: 31/05/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian cố định   |Kinh nghiệm: 5-7 năm

Ứng tuyển

Giám đốc tài chính kế toán

Tuyển dụng 127   |Ngày đăng: 03/03/2020   |Ngày hết hạn: 06/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Phòng Giám đốc   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 10 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng phòng Nhân sự – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tuyển dụng 122   |Ngày đăng: 19/02/2020   |Ngày hết hạn: 04/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Nhân sự   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 8 - 10 năm

Ứng tuyển

Relationship Manager – Financial Institutions

Tuyển dụng 152   |Ngày đăng: 19/02/2020   |Ngày hết hạn: 04/04/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Định chế tài chính   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2-3 Năm

Ứng tuyển

Nhân viên Thiết kế đồ họa

Tuyển dụng 167   |Ngày đăng: 10/02/2020   |Ngày hết hạn: 10/03/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Ngành nghề: Phòng Marketing   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển