Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên IT (Fresher/ Junior)

Tuyển dụng 156   |Ngày đăng: 07/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

DevOps Engineer

Tuyển dụng 111   |Ngày đăng: 04/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Java Backend Developer

Tuyển dụng 274   |Ngày đăng: 04/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS)

Tuyển dụng 141   |Ngày đăng: 04/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 763   |Ngày đăng: 04/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Lập trình viên – Fresher

Tuyển dụng 223   |Ngày đăng: 03/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Học việc   |Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế Toán Quản trị Quỹ (Công ty quản lý quỹ IPA thuộc sở hữu của VNDirect)

Tuyển dụng 309   |Ngày đăng: 01/08/2020   |Ngày hết hạn: 31/08/2020   |Phòng ban: IPAAM   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

Sale & Service Excellence

Tuyển dụng 1674   |Ngày đăng: 30/07/2020   |Ngày hết hạn: 02/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 đến 2 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên AE – Nghệ An & Nam Định

Tuyển dụng 3413   |Ngày đăng: 30/07/2020   |Ngày hết hạn: 02/09/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 đến 2 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển