Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

IT Helpdesk

Tuyển dụng 84   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích dữ liệu – Data Analyst

Tuyển dụng 657   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên quản lý chất lượng công nghệ thông tin – QA

Tuyển dụng 61   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Event & Partnership

Tuyển dụng 219   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: 02 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Backend Developer (Java)

Tuyển dụng 83   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên kiểm thử phần mềm – Tester

Tuyển dụng 43   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên và chuyên viên cao cấp   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ – Business Analyst

Tuyển dụng 199   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 30/04/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Tuyển dụng 43   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Ngày hết hạn: 31/05/2021   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 3-4 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Quản Lý & Thúc Đẩy Kinh Doanh

Tuyển dụng 177   |Ngày đăng: 01/04/2021   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Kinh nghiệm: 2-3 năm

Ứng tuyển