Góp ý cho VNDIRECT

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng

Tuyển dụng 615   |Ngày đăng: 27/10/2020   |Ngày hết hạn: 30/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên Gia Huấn Luyện Sức khỏe Tài Chính (FHC)

Tuyển dụng 19   |Ngày đăng: 27/10/2020   |Ngày hết hạn: 26/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên Cao cấp   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Trên 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Huấn Luyện Sức Khỏe Tài Chính Tập Sự – FHC Trainee

Tuyển dụng 19   |Ngày đăng: 27/10/2020   |Ngày hết hạn: 26/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Dịch vụ Đầu tư (AE) – Vinh, Nam Định, Đà Nẵng

Tuyển dụng 86   |Ngày đăng: 19/10/2020   |Ngày hết hạn: 30/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ đầu tư   |Nơi làm việc: Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Full-time   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên quan hệ Khách Hàng Ưu Tiên

Tuyển dụng 78   |Ngày đăng: 15/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 2 - 4 năm

Ứng tuyển

HR Partner Specialist

Tuyển dụng 31   |Ngày đăng: 15/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư

Tuyển dụng 57   |Ngày đăng: 14/10/2020   |Ngày hết hạn: 30/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên quản trị sản phẩm Dmargin (Book management specialist)

Tuyển dụng 165   |Ngày đăng: 14/10/2020   |Ngày hết hạn: 30/11/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Sản phẩm tài chính   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Pháp Chế & Kiểm Soát nội bộ Cao Cấp

Tuyển dụng 57   |Ngày đăng: 14/10/2020   |Ngày hết hạn: 31/12/2020   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: 1 - 2 năm

Ứng tuyển