Hợp tác cùng phát triển

Tiêu điểm Đầu tư Số 6: Cổ phiếu ngành bán lẻ – Tăng trưởng GDP hồi phục mạnh nhất trong khu vực ASEAN nhờ việc chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh, ngành bán lẻ có được hưởng lợi? ( MWG, PNJ, FPT, DGW)

Tiêu điểm đầu tư 23/03/2021    1205

Chia sẻ

Ngành bán lẻ được kỳ vọng là “ngôi sao sáng” với sức bật và lực hút đầu tư mạnh mẽ nhất. Là một ngành hấp dẫn đi cùng với sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, những cái tên nào sẽ được xướng lên trong Tiêu điểm đầu tư số 6 lần này, hãy cùng đón xem!

1. Vĩ mô

Bán lẻ là ngành đi liền với nền kinh tế. Khi nền kinh tế bắt đầu từ đáy đi lên thì sự hỗ trợ của chính phủ là rất quan trọng và sau đó sẽ là ngành bán lẻ.
– Tăng trưởng GDP cao sẽ hỗ trợ cho ngành bán lẻ
– Cơ cấu dân số trẻ
– Thu nhập bình quân/ đầu người ngày càng cao

2. Phân tích mô hình 4M và phân tích kỹ thuật các doanh nghiệp: MWG, PNJ, FPT, DGW”