Hợp tác cùng phát triển

Thông tin Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

Công bố thông tin 27/06/2017    549

Chia sẻ

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

– Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

– Tên tiếng Anh: Sunstar Investment Joint Stock Company

– Tên viết tắt: Sunstar Japan Food JSC

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

– Số điện thoại: (84-24) 3398 2626 , Fax: (84-24) 3398 2626

–  Website: www.stdgroup.vn

– Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2012 và thay đổi lần 7 ngày 23 tháng 06 năm 2016.

– Vốn điều lệ: 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ) đồng

– Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm gia dụng, xây dựng từ tre; Sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón và các sản phẩm ứng dụng khác từ men vi sinh công nghệ Nhật Bản.

2. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

– Mã chứng khoán: SJF

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 66.000.000 (Sáu mươi sáu triệu) cổ phiếu

– Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ) đồng

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.600 (Mười một nghìn sáu trăm) đồng

– Ngày chính thức giao dịch: Thứ tư ngày 05/07/2017

3. BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

– Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương: www.stdgroup.vn

– Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: www.vndirect.com.vn

Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo!

 

Tài liệu đính kèm:

SJF – Công bố thông tin

SJF – Bản cáo bạch niêm yết

DMCA.com Protection Status