Hợp tác cùng phát triển

Thông tin đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Hoạt động VNDirect 25/07/2011    273

Chia sẻ

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam như sau:

·         Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

·      Địa chỉ doanh nghiệp: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

·      Vốn điều lệ dự kiến: 10.700.000.000.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm tỷ đồng)

·      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 27.425.933 cổ phần

·      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 307 NĐT

o    Trong đó: Tổ chức: 03 NĐT              Cá nhân: 304 NĐT

·      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 30.087.300 CP

o    Trong đó: Tổ chức: 8.000.000 CP      Cá nhân: 22.087.300 CP

·      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 26 tháng 07 năm 2011

·      Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 28 tháng 07 năm 2011

 

Để xem danh sách Nhà Đầu Tư tham dự đầu giá tại VNDS, Quý khách vui lòng tải file đính kèm

DMCA.com Protection Status