Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về quyền mua thêm cổ phiếu PVT cho khách hàng có hợp đồng ủy thác qua VNDIRECT

Hoạt động VNDirect 22/09/2008    719

Chia sẻ

VNDIRECT thông báo tới Quý Khách hàng có Hợp đồng Uỷ thác đấu giá PVT qua VNDS về việc đăng ký quyền mua thêm Cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí Mã CK: PVT) như sau:

 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:   10.000 đồng

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2008

Ngày đăng ký cuối cùng:   24/09/2008

Lý do và mục đích sử dụng:

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

– Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông có tên trong danh sách sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Cổ đông A có tên trên danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 105 cổ phiếu

  • Với tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1, số quyền mua được phân bổ là 105 quyền mua.

  • Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, số cổ phiếu được quyền mua sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 105 cổ phiếu. Vậy số cổ phiếu mà cổ đông A được thực hiện quyền mua là 105 cổ phiếu.

– Khối lượng phát hành:    72.000.000 cổ phiếu

– Giá phát hành:   10.000 đ/cổ phiếu

– Quy định về chuyển nhượng:

  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/10/2008 đến hết ngày 07/11/2008.

  • Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

  • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: từ ngày 13/10/2008 đến hết ngày 09/11/2008.

  • Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

– Ngày phát hành dự kiến:            11/12/2008

Quý Khách hàng nào có Hợp đồng Uỷ thác đấu giá Cổ phiếu PVT qua VNDS, có nhu cầu đăng ký mua thêm Cổ phiếu vui lòng đến VNDS để đăng ký quyền mua thêm theo thời hạn ghi trên.

Chi tiết liên hệ: Phòng Uỷ thác đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  – 100 Lò Đúc, Hà Nội

Tel: 04.9724568 – Ext: 1135, 1904

Trân trọng thông báo./.

DMCA.com Protection Status