Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về quy định giá bán cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam (PVI)

Hoạt động VNDirect 24/10/2007    157

Chia sẻ

Thông báo về quy định giá bán cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam của Công ty Tài Chính Dầu Khí

Theo công văn số 789/TCDK-PGD TTLH v/v giá bán cổ phiếu PVI của Công ty Tài Chính Dầu Khí gửi Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 24 tháng 10 năm 2007

VNDS xin thông báo tới Quý khách hàng như sau:

Tên cổ phiếu PVFC đồng ý cho VNDS bán: Cổ phiếu Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

Mức giá khách hàng thấp nhất đặt bán: 132.000đồng/01 cổ phần

Ngày có hiệu lực bán: từ ngày 24/10/2007 đến hết ngày 31/10/2007.

Quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm

Download: Thông báo của PVFC
Giấy đề nghị bán ủy thác cổ phiếu PVI

DMCA.com Protection Status