Hợp tác cùng phát triển

Thông báo về cổ tức đợt 1/2009 của Ngân hàng Quân đội

Hoạt động VNDirect 17/06/2009    170

Chia sẻ

Kính gửi quý nhà đầu tư:

Công ty chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo nguyên tắc trả cổ tức đối với các sản phẩm MBF, MBC và MBP và MB ủy thác tại VNDIRECT.

Thời gian chốt danh sách trả cổ tức là 17h30 ngày 18.06.2009 (căn cứ theo thông báo tại http://www.militarybank.com.vn/qhndt/chitiettin.asp?id=1001).

  1. Thay đổi với giá tham chiếu của MBF: Giá mở cửa sau 17h30 ngày 18.06.2009 sẽ được điều chỉnh giảm so với giá đóng của tại thời điểm chốt tương ứng với số cổ tức trong thông báo của Ngân hàng Quân đội.
  2. Những đối tượng được nhận cổ tức
    1. Khách hàng sở hữu MBF tại thời điểm chốt danh sách.
    2. Khách hàng sở hữu MBC tại thời điểm chốt và có ngày đáo hạn sau ngày 18.06.2009. Cổ tức sẽ được trả vào ngày thực hiện quyền.
    3. Khách hàng đang có hợp đồng ủy thác cho VNDIRECT quản lý cổ phiếu MB còn giá trị tại thời điểm chốt.
  3. Đối với những đối tượng đã bán MBP cho VNDIRECT có ngày đáo hạn sau thời điểm chốt quyền phải trả lượng cổ tức tương ứng cho VNDIRECT khi thực hiện quyền.
  4. Đối với đối tượng đang có trạng thái bán MBF sẽ phải trả số tiền cổ tức tương với số lượng cố phiếu ở trạng thái bán tại thời điểm chốt quyền.

Trân trọng,

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT.         

DMCA.com Protection Status