Hợp tác cùng phát triển

Thông báo v/v thay đổi thời gian giao dịch tại SGD HCM

Hoạt động VNDirect 14/02/2008    318

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Nhằm tăng tính hiệu quả của phương thức khớp lệnh liên tục, được sự chấp thuận của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước, SGDCK TP.HCM thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch trong ngày áp dụng từ thứ Hai ngày 03/03/2008 như sau:


Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

  • 8h30 đến 9h00 :Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
  • 9h00 đến 10h15 :Giao dịch khớp lệnh liên tục
  • 10h15 đến 10h30 :Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa
  • 10h30 đến 11h00 :Giao dịch thoả thuận
  • 11h00 :Đóng cửa


Giao dịch trái phiếu:

  • 8h30 đến 11h00 :Giao dịch thoả thuận
  • 11h00 :Đóng cửa
Trân trọng!

DMCA.com Protection Status