Hợp tác cùng phát triển

Thông báo v/v nhận ủy thác bán Đạm Phú Mỹ (DPM)

Hoạt động VNDirect 02/11/2007    282

Chia sẻ

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT xin thông báo đến Quý khách hàng về việc nhận uỷ quyền bán chứng khoán cho khách hàng hiện đang ký Hợp đồng Uỷ Thác cổ phiếu của Tổng Công Ty Phân Đạm và Hoá Chất Dầu Khí (DMP) tại Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT.

Chi tiết quý khách  xin vui lòng xem File đính kèm

Download:   Hướng dẫn bán Đạm Phú Mỹ
                    Giấy yêu cầu bán CK ủy thác Đạm Phú Mỹ
                    Giấy yêu cầu bán CK ủy thác Repo Đạm Phú Mỹ
                    Phiếu đăng ký số điện thoại bán CK ủy thác DPM

DMCA.com Protection Status