Hợp tác cùng phát triển

Thông báo v/v mua lại và chốt danh sách để thanh toán lãi trái phiếu VNDIRECT_BOND_2015

Công bố thông tin 08/12/2016    167

Chia sẻ

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        VNDIRECT_BOND_2015

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    18/12/2015

– Ngày đáo hạn:       18/12/2017

– Lãi suất:                   9.2%/năm

– Kỳ thanh toán lãi: 03 tháng từ 19/09/2016 đến 18/12/2016                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 16/12/2016 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 19/12/2016

  1. Thông tin về việc VNDIRECT mua lại Trái phiếu:        

– Theo quy định tại Bản công bố thông tin Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2015, ngày 19/12/2016 VNDIRECT thưc hiện mua lại Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2015

– Quý nhà đầu tư có nhu cầu bán lại Trái phiếu VNDIRECT_BOND_2015 vui lòng đăng ký tại Hội Sở hoặc các chi nhánh của VNDIRECT trước ngày 14/12/2016

– Vui lòng liên hệ 1900545409 để biết thêm chi tiết.

 

Trân trọng thông báo./.

 

DMCA.com Protection Status