Hợp tác cùng phát triển

Thông báo trả cổ tức năm 2007 của cổ phần PV Trans ủy thác đầu tư với VNDIRECT

Công bố thông tin 17/06/2008    204

Chia sẻ

THÔNG BÁO: TRẢ CỔ TỨC NĂM 2007 CỦA CỔ PHẦN UỶ THÁC ĐẦU TƯ PVT

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt

danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của:

– Tổ chức niêm yết: Tổng công ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí

– Mã chứng khoán: PVT

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) 

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2008

– Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2008

– Mục đích: Trả cổ tức năm 2007:

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% trên mệnh giá (tương đương 200 đồng/cổ phiếu)

– Ngày thanh toán cổ tức: 06/06/2008 

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) xin thông báo tới các Quý Khách hàng đã ký Hợp đồng uỷ thác đầu tư cổ phần của Tổng công ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí (PVT) với VNDS tính đến ngày 19/05/2008 về vấn đề trả cổ tức năm 2007 của cổ phần uỷ thác đầu tư PVT theo bản Hướng dẫn đăng ký và nhận cổ tức năm 2007 của Tổng công ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí Việt Nam được đính kèm:

DMCA.com Protection Status