Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT I CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Công bố thông tin 21/08/2007    228

Chia sẻ

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT I CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ vào thông
báo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) về việc chốt danh sách cổ
đông để trả cổ tức, cổ đông sở hữu cổ phần của PVI tính đến thời điểm chốt danh
sách 16h00’ ngày 20/06/2007 được quyền hưởng cổ tức đợt I cổ phần của Tổng Công
ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

Công ty cổ phần
Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) thông báo tới các Quý Khách hàng đã ký Hợp đồng uỷ
thác đầu tư cổ phần PVI với VNDS tính đến thời điểm 16h00’ngày 20/06/2007 đăng
ký thủ tục nhận tiền cổ tức.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký nhận cổ tức được
hướng dẫn trong các văn bản đính kèm

Download: Hướng dẫn nhận cổ tức PVI
Giấy đề nghị PVI
Giấy Ủy quyền nhận cổ tức PVI

DMCA.com Protection Status