Hợp tác cùng phát triển

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phần Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí (PVI)

Hoạt động VNDirect 29/06/2007    214

Chia sẻ

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

(Số 09/2007/TB-VNDS-PVI)

Căn cứ vào thông báo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) ngày 05/06/2007 về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ, cổ đông sở hữu cổ phần của PVI tính đến thời điểm chốt danh sách 16h00’ ngày 20/06/2007 được quyền mua cổ phần mới phát hành theo tỷ lệ 2: 1 (cứ 02 cổ phần hiện hữu được mua một cổ phần mới phát hành) với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) thông báo và đề nghị Khách hàng đã ký Hợp đồng uỷ thác đầu tư cổ phần PVI với VNDS tính đến thời điểm 16h00’ngày 20/06/2007 tiến hành đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phần PVI.

Thời gian đăng ký mua cổ phần từ 08h00’ ngày 28/06/2007 đến 15h00’ ngày 16/07/2007. Thủ tục và hồ sơ đăng ký mua cổ phần thực hiện theo “Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần” đính kém Thông báo này.

Hết thời hạn trên nếu Khách hàng không đăng ký mua cổ phần thì đương nhiên được coi là từ chối quyền mua cổ phần.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đấu giá và Dịch vụ đấu giá

Số điện thoại: 04.9724568 số máy lẻ 135 hoặc 136

Download:
Giấy đăng ký mua thêm cổ phiếu PVI mới 
Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần PVI
Hướng dẫn thủ tục đăng ký mua PVI tăng vốn

Trân trọng.

DMCA.com Protection Status