Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Thanh Toán Tiền Gốc Và Lãi Trái Phiếu VNDIRECT_BOND_2015

Công bố thông tin 11/12/2017    345

Chia sẻ

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        VNDIRECT_BOND_2015

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    18/12/2015

– Ngày đáo hạn:       18/12/2017

– Lãi suất:                   9.2%/năm

– Kỳ thanh toán lãi: 03 tháng từ 18/09/2017 đến 17/12/2017                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán gốc và lãi:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 15/12/2017 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 18/12/2017

 

Trân trọng thông báo./.

DMCA.com Protection Status