Thông báo tạm dừng tính năng Mở tài khoản trực tuyến

February 22, 2019

Từ 15h00 đến 16h00 ngày 22/02/2019, VNDIRECT sẽ tạm dừng tính năng Mở tài khoản để nâng cấp hệ thống. VNDIRECT rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của VNDIRECT.

 

Trân trọng,

Trung tâm dịch vụ Khách hàng

Thông báo tạm dừng tính năng Mở tài khoản trực tuyến

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo:

VNDIRECT.COM.VN