Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO SANG TÊN SỔ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ (PVFCCo)

Công bố thông tin 24/09/2007    193

Chia sẻ

THÔNG BÁO SANG TÊN SỔ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ (PVFCCo)

(Số …/2007/TB-VNDS-PVGS)

 


Theo Thông báo  của Công ty CP Phân Đạm và Hoá Chất Dầu Khí về việc “Trả sổ cho các cổ đông chuyển nhượng cố phần”, công ty CP CK VNDIRECT nhận sang tên sổ cổ đông cho các nhà đầu tư đăng ký DVĐG PVFCCo qua VNDS trong đợt đấu giá Công ty CP Phân Đạm và Hóa Chất Dầu Khí  ngày 21/04/2007.

  1. Thời gian nhận làm thủ tục sang tên sổ cổ đông PVFCCo: từ ngày 19/09/2007.

  2. Địa điểm: Nhà đầu tư có thể đến làm thủ tục tại 1 trong 2 địa điểm sau:

– Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect

               Đ/c: số 100 Lò Đúc, Hai bà Trưng, Hà Nội

                 ĐT: 04.9724568 số máy lẻ 132 hoặc 918

– CN Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

               Đ/c: 51 Bến Chương Dương. quận 1. TP Hồ Chí Minh

                ĐT: 08.9146998 số máy lẻ 101

     3.    Thủ tục và hồ sơ đăng ký sang tên sổ cổ đông thực hiện theo “Thủ tục sang tên sổ cổ đông và Hướng dẫn nộp tiền phí chuyển nhượng” đính kèm Thông báo này.

 

Trân trọng .

DownloadĐơn đề nghị
                 Hướng dẫn thủ tục sang tên

DMCA.com Protection Status