Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO SANG TÊN SỔ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM (PVGS)

Công bố thông tin 19/10/2007    398

Chia sẻ

THÔNG BÁO SANG TÊN SỔ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM (PVGS)

Theo Thông báo số 01/TB – KMN của Công ty CP KD Khí hóa lỏng miền Nam về việc “Thông báo ngày trả sổ cổ đông Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PVGS), nhận hồ sơ chuyển nhượng và làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần PVGS”, Công ty CP CK VNDIRECT nhận sang tên sổ cổ đông cho các nhà đầu tư đã ký hợp đồng Dịch vụ Đấu giá PVGS với VNDIRECT trong đợt đấu giá Công ty CP KD khí hóa lỏng miền Nam lần 2 ngày 24/05/2007.

Thời gian nhận làm thủ tục sang tên sổ cổ đông PVGS: từ ngày 22/08/2007 đến 25/10/2007.

Địa điểm: Nhà đầu tư có thể đến làm thủ tục tại 1 trong 2 địa điểm sau:

– Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect

Đ/c: số 100 Lò Đúc, Hai bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04.9724568 số máy lẻ 135

– CN Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Đ/c: 51 Bến Chương Dương. quận 1. TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08.9146998 số máy lẻ 101

 3. Thủ tục và hồ sơ đăng ký sang tên sổ cổ đông được hướng dẫn trong văn bản “Thủ tục sang tên  sổ cổ đông và Hướng dẫn nộp tiền phí chuyển nhượng” đính kèm Thông báo này.

Trân trọng!

 Download:   Hướng dẫn thủ tục sang tên
                     Mẫu chuyển nhượng

DMCA.com Protection Status