Thông Báo ngày trả Lãi Trái Phiếu Bình Hiệp lần 1

January 21, 2019

Tên trái phiếu: Trái phiếu công ty cổ phần Bình Hiệp
Kỳ hạn: 2 năm
Ngày phát hành: 30/07/2018
Ngày đáo hạn: 30/07/2020
Kỳ thanh toán lãi: 6 tháng/ lần

Trân trọng thông báo!

Thông Báo ngày trả Lãi Trái Phiếu Bình Hiệp lần 1

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo ngày 30/01/2019 là ngày trả lãi lần 1 đối với trái phiếu Bình Hiệp với những thông tin chi tiết như sau:

VNDIRECT.COM.VN