Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả DVĐG mua cổ phần Vietcombank

Hoạt động VNDirect 04/01/2008    187

Chia sẻ

Kết quả Dịch vụ đấu giá (DVĐG)
Ngân hàng Ngoại thương Việt nam (Vietcombank)
qua Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)


–    Giá trúng bình quân         : 104.145 đồng/cổ phần
–    Tỷ lệ trúng                      : 100% khối lượng cổ phần DVĐG đã đăng ký.
 –    Thời gian nộp tiền mua cổ phần DVĐG Vietcombank qua VNDS: chậm nhất 15h ngày 18 tháng 01 năm 2008.

VNDS nhận mua kỳ hạn (Repo) cổ phiếu DVĐG Vietcombank qua VNDS, chi tiết như sau :
–    Giá mua           : 40.000 đồng/1cổ phần
–    Thời hạn mua   :  06 tháng tính từ ngày 18/01/2008
–    Lãi suất            : 1,25 % /tháng (30 ngày)
        

VNDS xin trân trọng thông báo!

                

DMCA.com Protection Status