Hợp tác cùng phát triển

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam

Công bố thông tin 27/06/2017    248

Chia sẻ

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch Vụ Truyền Hình Viễn Thông Việt Nam

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 270.225 cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 01 NĐT
+ Cá nhân: 02 NĐT

– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 270.415 cổ phần

– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03 phiếu

– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 270.415 cổ phần

– Khối lượng đặt cao nhất: 135.215 cổ phần

– Khối lượng đặt thấp nhất: 35.200 cổ phần

– Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá đấu thành công bình quân: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 03 NĐT

Trong đó:
+ Tổ chức: 01 NĐT
+ Cá nhân: 02 NĐT

– Tổng số lượng cổ phần bán được: 270.225 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

– Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.702.250.000 đồng

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 08h30’00’’ ngày 29/06/2017 đến 16h00’00’’ ngày 08/07/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ 08h30’00’’ ngày 29/6/2017 đến 16h00’00’’ ngày 05/7/2017

DMCA.com Protection Status