THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

March 06, 2019
1.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dược phẩm Trung Ương 3
2.      Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
3.      Vốn điều lệ thực góp: 68.000.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng)
4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 850.000 cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 25 NĐT
      Trong đó: Cá nhân : 23 NĐT
Tổ chức : 2 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.063.100 cổ phần
      Trong đó: Cá nhân : 1.063.100 CP
Tổ chức : 1.000.000 CP
7.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 30 phút ngày 07 tháng 03 năm 2019

Trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CTCP Dược phẩm Trung Ương 3, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

VNDIRECT.COM.VN