THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV

November 21, 2018
1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV
3.      Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
4.      Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 17.868.600 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 06 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 02 NĐT Cá nhân: 04 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 29.577.600 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 17.868.600 CP    11.709.000 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

Trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

VNDIRECT.COM.VN