Hợp tác cùng phát triển

Thông báo họp ĐHCĐ của CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Hoạt động VNDirect 18/04/2008    161

Chia sẻ

Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện xin thông báo tới Quý cổ đông về
việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Nội dung chi tiết vui
lòng xem trong file đính kèm

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status