Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu VNDIRECT_BOND_2015

Công bố thông tin 08/09/2017    176

Chia sẻ

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:       VNDIRECT_BOND_2015

– Kỳ hạn:                    02 năm

– Ngày phát hành:    18/12/2015

– Ngày đáo hạn:       18/12/2017

– Lãi suất:                  9.2%/năm

– Kỳ thanh toán lãi:            03 tháng từ 19/06/2017 đến 17/09/2017                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 15/09/2017 (Tổ chức phát hành sẽ không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phiếu vào ngày chốt danh sách)

– Ngày Thanh toán: 18/09/2017

 

Trân trọng thông báo./.

 

DMCA.com Protection Status