Hợp tác cùng phát triển

Thông Báo Chốt Danh Sách Để Thanh Toán Lãi Trái Phiếu DXG012018

Công bố thông tin 17/10/2018    283

Chia sẻ

  1. Thông tin Trái phiếu và Kỳ thanh toán lãi:        

– Tên trái phiếu:        DXG012018

– Kỳ hạn:                    04 năm

– Ngày phát hành:    31/07/2018

– Ngày đáo hạn:       31/07/2022

– Kỳ thanh toán lãi: 03 tháng/lần                         

  1. Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán:        

– Ngày chốt danh sách Trái chủ: 22/10/2018

– Ngày Thanh toán: 31/10/2018

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status